Choď na obsah Choď na menu
 


2 % z daní

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, kam poputujú 2 % z vašich daní, rozhodnúť či to zhltne štát alebo pomôžete v jednej z oblastí, ktorá je štátom absolútne zanedbávaná. Pomôžte nám skvalitniť prípravu a športový rast našich mladých talentov.

Zamestnancov, ktorí požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane prosíme, aby na základe "Potvrdenia o zaplatení dane" (vystaví zamestnávateľ) vyplnili tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane" a spolu s "Potvrdením o zaplatení dane" doručili daňovému úradu podľa Vášho bydliska alebo ho doručte k nám do 31.4.2017.

Právnické / fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami prosíme, aby priamo do svojho daňového priznania uviedli nižšie uvedené údaje a toto doručili daňovému úradu podľa Vášho sídla / bydliska najneskôr do 31.3.2017.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.DOCX

IČO: 36088706

účet:  SK62 1111 0000 0066 1418 3005

názov: Klub stolného tenisu Viktória

právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME